PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Concursul de planuri de afaceri pentru infiintarea de ISuri Incepind cu luna februarie 2020 demareaza activitatea ce presupune desfasurarea concursului de planuri de afaceri pentru infiintarea de ISuri. Selectarea Planurilor de Afaceri ce vor fi finantate se va face in sistem competitiv, potrivit criteriilor de evaluare, in baza punctajului obtinut. Sesiunea » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Riscuri asumate in impementarea proiectului In faza de elaborare a proiectului, parteneriatul a identificat o serie de riscuri ce pot influenta negativ implementarea proiectului, riscuri pe care si le-a asumat, dar pentru care si-a pregatit un pachet de masuri de atenuare a impactului asupra proiectului. Riscurile identificate se pot structura in cinci mari domenii, » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Modele de planuri de afaceri pentru infiintarea/dezvoltatea intreprinderilor sociale Expertii formatori/trainerii desemnati pentru activitatile incluse in SA2.3 – Derularea programelor de formare in economie sociala, cursul de antreprenr in economia sociala, au pregatit o macheta de plan de afacere, pe care au pus-o la dispozitia cursantilor. Acestia, vor » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Modele de planuri strategice pentru dezvoltatea intreprinderilor sociale Expertii formatori/trainerii desemnati pentru activitatile incluse in SA2.3 – Derularea programelor de formare in economie sociala, cursul de manager intreprindere sociala, au pregatit un model de plan strategic, pe care l-au pus la dispozitia cursantilor. Acestia, vor elabora strategia » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Transferabilitatea rezultatelor – 2 In ceea ce priveste posibilitatea de a integra rezultatele proiectului in strategiile organizatiilor partenere sau in alte politici sau strategii publice/locale/regionale/nationale, prin intermediul proiectului se va realiza un ghid de startup social, cu scopul de a oferi informatii relevante si de a incuraja initiativele » citeste tot

Finalizarea proiectului „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul Municipiului Sebeș”

Comunicat de presă Municipiul Sebeș anunță finalizarea activităților proiectului „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul Municipiului Sebeș”,cod SMIS 118740. Proiectul a fost cofinanțat prin Fondul Social European( FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), iar valoarea totală a proiectului » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Transferabilitatea rezultatelor – 1 Va exista „proprietate locala” asupra tuturor procedurilor si metodologiilor dezvoltate in cadrul proiectului, atat cele de selectie a GT, formare in antrprenoriat social, selectie idei de afaceri, mentorat si consiliere si orientare in antreprenoriat. Toate aceste elemente sunt utilizabile pe termen lung in scopul » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Sustenabilitatea proiectului Parteneriatul proiectului are o preocupare pentru continuarea activitatilor si dupa finalizarea proiectului avand deja experienta implementarii de proiecte POSDRU/POCU si baza materiala, urmand in acest sens un trend ascendent al experientei acumulate contribuind la imbunatatirea si dezvoltarea capacitatii parenerilor de a implementa » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Informarea publicului cu privire la activitatile proiectului Informarea publicului cu privire la proiect in general, cu focus pe programele de formare antreprenoriala si manager de IS, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului s-a asigurat continuu in primele » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Controlul si evaluarea implementarii proiectului Conform cu legislatia in vigoare si impunerile privind implementarea proiectelor cu finantare europeana, beneficiarul/liderul de parteneriat are obligatia de a depune periodic Organismului Intermediar la care a fost alocat proiectul, un raport tehnic de activitate care contine activitatile si indicatorii atinsi » citeste tot