PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Riscuri asumate in impementarea proiectului In faza de elaborare a proiectului, parteneriatul a identificat o serie de riscuri ce pot influenta negativ implementarea proiectului, riscuri pe care si le-a asumat, dar pentru care si-a pregatit un pachet de masuri de atenuare a impactului asupra proiectului. Riscurile identificate se pot structura in cinci mari domenii, » citeste tot