REGIUNEA CENTRU A DEFINITIVAT PLANUL REGIONAL DE DEZVOLTARE 2014-2020

Reprezentanții autorităților publice locale, ai mediului de afaceri și ai societății civile din Regiunea Centru s-au întâlnit azi la Hotel Parc din Alba Iulia, pentru a discuta despre domeniile care au nevoie de finanțare, în concordanță cu direcțiile de dezvoltare prevăzute de perioada de finanțare 2014-2020. Întâlnirea de lucru a fost organizată de ADR Centru pentru avizarea Planului de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru următorii șapte ani.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de coordonator al Comitetului Regional de Planificare (CRP) ”Centru”, a organizat la Alba Iulia, în data de 4 iunie 2014, ședința de lucru a membrilor CRP ”Centru”, pentru a transmite informațiile privind activitățile de pregătire a Regiunii Centru pentru noua perioada de programare 2014-2020. Circa 50 de persoane participante la reuniune au dezbătut Planul Regional de Dezvoltare (PDR) a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 și, ulterior, au avizat acest document de planificare regională.
Draftul Strategiei regionale de dezvoltare a fost pregătit de ADR Centru încă din 2012 și apoi a fost pus în dezbatere publică la începutul anului 2013. Această Strategie a fost avizată la finalul anului trecut și stă la baza PDR Centru. Pe baza acestor documente de programare s-au purtat discuții și au avut loc întâlniri de lucru pentru întocmirea și prioritizarea portofoliului regional de proiecte. Acest portofoliu este de fapt o bază de date cu proiecte care ar putea beneficia de finanțare nerambursabilă în viitoarea perioadă de alocare a fondurilor europene, între anii 2014 și 2020.
În cadrul întâlnirii de la Alba Iulia a fost dezbătută și informarea pregătită de ADR Centru privind Studiul regional privind comunităţile defavorizate, cu referire inclusiv la problemele populaţiei rome din regiune. Participanții au analizat informările referitoare la Strategia regionale de specializare inteligentă și referitoare la utilizarea instrumentelor geomatice în sprijinul dezvoltării zonelor rurale, analizând soluţiile şi măsurile propuse prin proiectul GRISI PLUS, derulat de Agenție.
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020 (PDR Centru), este documentul principal de planificare şi programare elaborat la nivel regional, care va fi asumat de către factorii de decizie din Regiunea Centru. Proiectul PDR 2014-2020 poate fi consultat pe website-urile gestionate de ADR Centru. În urma avizării de către Comitetul Regional de Planificare, proiectul PDR Centru va fi supus aprobării CDR Centru.
”Până acum am organizat întâlniri de lucru cu grupurile de lucru județene și cu grupurile tematice stabilite la nivel regional, pentru a dezbate Planul Regional de Dezvoltare (PDR Centru 2014-2020). Am avut dezbateri cu reprezentanții celor șase Consilii județene ce compun Regiunea de Dezvoltare Centru, pentru analiza priorităților de dezvoltare și a proiectelor din portofoliul regional. Prin aceste întâlniri de lucru, membrii CRP Centru și-au armonizat punctele de vedere, astfel încât Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru a devenit coerentă și unitară. În această ședință am avizat Planul Regional de Dezvoltare a Regiunii, pe baza aspectelor europene și naționale privind procesul de programare pentru perioada 2014-2020. Suntem, practic, în faza în care, după ce am colectat informațiile necesare, ne concentrăm atenția pe viitoarele idei de proiecte, care ar putea fi propuse pentru finanțare în viitoarea perioadă. Obiectivul nostru este să asigurăm absorbția cu succes a fondurilor europene nerambursabile în următorii ani”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.
Detalii privind Planul Regional de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014–2020, precum și informații despre pregătirea viitoarei perioade de programare, se regăsesc și pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, Secțiunea Programare 2014-2020.

Etichete: , , ,

reclama