Legea vânzării terenurilor agricole va intra în vigoare în această săptămână

Legea a fost publicată în „Monitorul Oficial” pe data de 12 martie, iar în săptămâna care începe astăzi ar trebui să apară şi normele metodologice de aplicare. Legea nu se aplică vânzării terenurilor situate în intravilan, vânzării terenurilor extravilane cu altă destinaţie decât cea agricolă şi transferului dreptului de proprietate prin intermediul altor tranzacţii, precum schimbul de terenuri, donaţia sau contribuţia la capitalul social.

La preţ şi în condiţii egale, vor avea drept de preemţiune coproprietarii, arendaşii, proprietarii vecini şi Agenţia Domeniilor Statului în această ordine.  Legea stabileşte că au prioritate în achiziţia terenurilor agricole cetăţenii români. Totodată, vânzătorul va înregistra la primăria pe raza căreia se află terenul o cerere prin care solicită afişarea ofertei de vânzare. În termen de 30 de zile preemptorii trebuie să îşi manifeste intenţia de a cumpăra şi să accepte oferta.

La începutul lunii ianuarie, preşedintele Traian Băsescu a înaintat Senatului o cerere de reexaminare a legii privind vânzarea terenurilor agricole către persoane fizice. Potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului considera că însuşi titlul documentului creează confuzie în ceea ce priveşte sfera de aplicabilitate a legii, întrucât nu conţine referiri şi la persoanele juridice din statele membre ale Uniunii Europene care, potrivit unui articol din text, pot cumpăra terenuri în România. Preşedintele Traian Băsescu mai arăta că legea trebuie să prevadă în mod expres şi dacă ea se aplică şi persoanelor juridice cu naţionalitatea română sau numai celor având naţionalitatea unui alt stat membru al Uniunii Europene, altele decât cele române.

reclama