AIUD: CONCURS PENTRU POST DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant, funcţie contractuală de execuţie de asistent medical debutant din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială, Compartiment Asistență Medicală, din subordinea Consiliului local al Municipiului Aiud.

Condiții specifice:
– diplomă de absolvire școală sanitară postliceală sau echivalentă (PL);
– certificatul de membru (vizat anual) și adeverința pentru participare la concurs, eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
Condiții de desfășurare ale concursului:
– proba scrisă: 21.06.2016, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 10.06.2016, ora 14:00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22 și la nr. telefon 0258 861 310 interior 13.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , , ,

reclama