AIUD: CONCURS PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR PUBLIC

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr.1, concurs în vederea ocupării pe durată determinată, a postului contractual vacant de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.
Condiții de desfășurare ale concursului:

– Proba scrisă: 10.08.2016, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
– Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Criterii specifice:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 5 ani;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor absolvite;
– experiență în funcții de conducere: minimum 2 ani;
– experiență de minimum 1 an de zile în implementarea proiectelor din Fonduri Guvernamentale și Fonduri Europene;
– certificare în managementul proiectelor.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 03.08.2016, ora 18:00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22 și la nr. telefon 0258 861 310 interior 13.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , , ,

reclama