AIUD: Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții

Modificarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud și pentru instituțiile subordonate Consiliului Local Aiud, proiect pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Aiud din data de 27 octombrie 2016.

La inițiativa Primarului municipiului Aiud, unul dintre proiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local care va avea loc în data de 27 octombrie 2016, este proiectul privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții, pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Aiud și pentru instituțiile subordonate Consiliului Local Aiud.

Astfel, rezumând procesul de eficientizare administrativă, principalele modificări care sunt propuse de Primarul municipiului Aiud sunt următoarele:

  1. Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud își va pierde personalitatea juridică, urmând ca activitatea Serviciului să fie integrată în cadrul unei noi Direcții, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului – Direcția de Dezvoltare și Administrare Locală.

  2. Toate instituțiile de cultură, respectiv Biblioteca Municipală ”Liviu Rebreanu” Aiud, Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud și Muzeul de Istorie și Științele Naturii, vor fi reorganizate în cadrul unei Direcții cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Aiud – Direcția Activități Socio – Culturale.

  3. Serviciul Public de Asistență Socială se reorganizează sub formă de Direcție, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud – Direcția Asistență Socială.

  4. Direcția Tehnică se va integra, așa cum este firesc, sub formă de Serviciu, în cadrul Direcției Arhitect Șef.

  5. Se va înființa Serviciul Impozite și Taxe Locale și Biroul Achiziții Publice în cadrul Direcției Economice.

  6. Se va înființa un Birou destinat activității de scriere și implementare proiecte, cu rolul creșterii eficienței atragerii fondurilor europene pentru municipiul Aiud.

Noua organigramă propusă, reflectă viziunea noii conduceri, pentru o funcționare eficientă și coerentă a aparatului administrativ.

Viziunea noastră se bazează pe elemente de eficiență managerială și pe misiunea primită de la cetățenii municipiului Aiud, în urma alegerilor locale din luna iunie a acestui an.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , ,

reclama