LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU CONCESIUNEA SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE TRANSPORT PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PE RAZA UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE A MUNICIPIULUI AIUD

a) Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, județul Alba, localitatea Aiud, cod 515200, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258861310, fax 0258861280, e-mail: office@aiud.ro, tehnic@aiud.ro.

b) Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune

HCL Aiud nr. 37 din 24 februarie 2016 privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza administrativ-teritorială a municipiului Aiud și stabilirea modalității de delegare; Ordinul nr. 263 din 6 decembrie 2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.

c) Aria teritorială, trasee, grup de trasee

Aria teritorială a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Aiud;

Traseele pe care se prestează serviciul sunt:

Traseul nr. 1: Aiud – Aiudul de Sus – Măgina – lungime traseu – 9,5 km;

Traseul nr. 2: Aiud – Ciumbrud – Sîncrai – lungime traseu – 10,5 km;

Traseul nr. 3: Aiud – Ciumbrud – lungime traseu – 6,6 km;

Traseul nr. 4: Aiud – Gîmbaș – Păgida – lungime traseu – 8 km;

Traseul nr. 5: Aiud – Gîrbova de Jos – Gîrbovița – Gîrbova de Sus – lungime traseu – 17 km;

Traseul nr. 6: Aiud – Gîrbova de Jos – lungime traseu – 7 km;

Traseul nr. 7: Aiud – Hepat – lungime traseu – 3 km;

Traseul nr. 8: Aiud – Gheorghe Doja – lungime traseu – 2 km;

Traseul nr. 9: Aiud – Hotar 34 – lungime traseu – 2 km.

d) Serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/prestată/ furnizat/furnizată/ detaliat/detaliată pe activităţi

Concesiunea serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Aiud.

e) Durata contractului de delegare a gestiunii

72 luni începând de la data atribuirii contractului.

f) Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, Compartiment Achiziții Publice, Investiții – Direcția Tehnică, localitatea Aiud, județul Alba, cod 515200, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258861310, interior 39, fax 0258861280, e-mail tehnic@aiud.ro, persoane de contact: Viorica Scrobotă, Ovidiu Boancă;

Documentația de atribuire a delegării se pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare, în mod gratuit, în una dintre următoarele modalităţi:

  1. direct, nerestricţionat, pe site-ul propriu www.aiud.ro – Informații Utile – Informații de interes public – Concesiuni – Documentație de transport;

b) pe suport hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic prin e-mail tehnic@aiud.ro.

g) Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare

Nu este cazul.

h) Termenul limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele

13.12.2016, ora 16:00, Primăria Municipiului Aiud, localitatea Aiud, județul Alba, str. Cuza Vodă, nr. 1, cod 515200.

i) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor

14.12.2016, ora 11:00, Primăria Municipiului Aiud, localitatea Aiud, județul Alba, str. Cuza Vodă, nr. 1, cod 515200.

j) Garanţii solicitate

Garanția de participare – 30.000 lei;

Perioada de valabilitate a garanției de participare este de 120 zile.

k) Durata de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 zile.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , ,

reclama