COLECTARE SELECTIVĂ ÎN CIUMBRUD ȘI SÎNCRAI

 

Urmare a adresei nr. 23502/08.12.2016 prin care Primăria Municipiului Aiud a solicitat operatorului de salubritate preluarea separată a deșeurilor reciclabile de la locuințele individuale din localitățile componente și aparținătoare, în săptămâna 19-23 decembrie 2016, în localitățile Ciumbrud și Sîncrai, se vor împărți saci tuturor persoanelor care au încheiate contracte de salubritate, pentru colectarea deșeurilor reciclabile.

Colectarea acestora se va efectua în săptămâna 2-6 ianuarie 2017, cu o altă mașină față de cea care colectează deșeurile menajere.

Odată cu distribuirea sacilor pentru colectarea deșeurilor reciclabile se vor împărți și pliante, prin care beneficiarii contractelor de salubritate vor fi anunțați când va fi ziua în care se vor colecta respectivii saci.

De asemenea, în urma adresei menționate mai sus, operatorul de salubritate a înștiințat Primăria Municipiului Aiud asupra faptului că în toate localitățile componente și aparținătoare municipiului au fost amplasate puncte de colectare selectivă, conform HCL 78/2011, dar aceste containere nu au fost folosite corespunzător de cetățeni, fiind tot timpul depozitate în acestea deșeuri menajere.

Etichete: , , ,

reclama