AIUD: Licitaţie publică deschisă cu strigare

 

Primăria Municipiului Aiud reia, în data de 28.12.2016, ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza-Vodă, nr.1, licitaţia publică deschisă cu strigare pentru concesionarea terenului înscris în CF nr. 81716 Aiud, nr. top/cad. 81716, cu suprafaţa de 3958 m2, categoria de folosință „curți construcții”, proprietatea tabulară a Municipiului Aiud – domeniul privat, în cotă de 1/1 parte, situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72 K.

Prețul de pornire a licitației este de 8,6 euro/m2, iar pragul de strigare este de 5% din prețul minim, respectiv 0,43 euro/m2.

Destinația terenului este ”mică producție, prestări servicii”, iar durata concesiunii este de 49 de ani.

Documentele licitaţiei şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Aiud, telefon 0258-861310, int. 39.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 27.12.2016, ora 15:00.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , ,

reclama