AIUD: CONCURS OCUPARE POST MEDIC DENTIST

Primăria Municipiului Aiud organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, funcţie contractuală de execuţie (pe durată nedeterminată) de medic dentist din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială – Compartiment Asistenţă Medicală.

Data desfăşurării concursului:
Proba scrisă: 16.02.2015, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Condiţii de participare:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de medic stomatolog/medic dentist;
– vechimea necesară în specialitatea studiilor absolvite: minimum 5 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei, până în data de 06.02.2015 inclusiv, ora 14:00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22, telefon 0258 861 310 interior 13.
Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , , ,

reclama