AIUD: LICITAȚIE ORGANIZATĂ DE PRIMĂRIE PENTRU VÂNZAREA A DOUĂ TERENURI

Primăria Municipiului Aiud organizează în data de 26.10.2016, ora 12:00, respectiv ora 13:00, la sediul din Aiud, str. Cuza – Vodă, nr. 1, licitaţie publică deschisă cu strigarea prețului, pentru vânzarea următoarelor imobile:

1. teren situat administrativ în Aiudul de Sus, str. Valea Aiudului, fn, categoria de folosință „curți construcții”, proprietar tabular Municipiul Aiud, domeniul privat, compus din trei parcele, identificate după cum urmează:
– parcela nr. 1 – înscrisă în CF nr. 91327 Aiud, nr.cad/top. 91327 – teren intravilan, cu suprafața de 216 m2;
– parcela nr. 2 – înscrisă în CF nr. 91326 Aiud, nr.cad/top. 91326 – teren intravilan
cu suprafața de 159 m2;
– parcela nr. 3 – înscrisă în CF nr. 91325 Aiud, nr.cad/top. 91325 – teren intravilan, cu suprafața de 225 m2.
Preţul de pornire a licitației publice este de 11,5 euro/m2 pentru fiecare din parcelele supuse procedurii de licitație, iar pragul de strigare este de 5 % din preţul minim de pornire, respectiv 0, 575 euro/m2 .
2. teren în suprafaţă totală de 4675 mp, situat administrativ în Aiud, str. Gării, nr. 3B, teren intravilan, categoria de folosință „curți construcții”, compus din 4 parcele, proprietar tabular Municipiul Aiud – domeniu privat, identificate după cum urmează:
CF nr. 82844 Aiud, nr. top/cad. 82844, cu suprafaţa de 1548 m2;
CF nr. 82843 Aiud, nr. top/cad. 82843, teren intravilan, cu suprafaţa de 187 m2;
CF nr. 82736 Aiud, nr. top/cad. 82736, teren intravilan, cu suprafaţa de 1489 m2;
CF nr. 82737 Aiud, nr. top/cad. 82737, teren intravilan, cu suprafaţa de 1451 m2.
Prețul de pornire a licitației este de 8,6 euro/m2, iar pragul de strigare este de 5% din prețul minim, respectiv 0,43 euro/m2 .
Documentele licitaţiei şi informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Aiud, telefon 0258-861310, int. 39.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 25.10.2016, ora 15:00 .

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , ,

reclama