PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Controlul si evaluarea implementarii proiectului

Conform cu legislatia in vigoare si impunerile privind implementarea proiectelor cu finantare europeana, beneficiarul/liderul de parteneriat are obligatia de a depune periodic Organismului Intermediar la care a fost alocat proiectul, un raport tehnic de activitate care contine activitatile si indicatorii atinsi in perioada de raportare, precum si progresul proiectului de la inceputul implementarii pina la finalul perioadei de raportare. Perioadele de raportare pot cuprinde de la o luna pina la trei luni de implementare. Aceste rapoarte vor vi verificate de catre organismul intermediar alocat, si dupa aprobarea lor, ele vor sta la baza depunerii de catre partenerii din proiect a cererilor de rambursare a cheltuielor efectuate in perioadele de raportare.
La finele primului semestru de implementare, s-au elaborat trei rapoarte tehnice de activitate si s-au depus spre evaluare doua dintre acestea (cite unul pentru fiecare doua luni de implementare), acestea fiind evaluate/in curs de evaluare. Raportul tehnic nr. 3 se va depune, spre evaluare, in prima jumatate a lunii ianuarie 2020. S-a depus, de asemenea prima cerere de rambursare, a doua fiind in curs de elaborare si va fi depusa in prima luna a anului 2020.

reclama