PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Informarea publicului cu privire la activitatile proiectului

Informarea publicului cu privire la proiect in general, cu focus pe programele de formare antreprenoriala si manager de IS, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului s-a asigurat continuu in primele 6 luni de implementare ale proiectului. Toate materialele informative si toate mesajele difuzate au avut ca subiect prezentarea conditiilor de acces in proiect, de inscriere in programul de formare antreprenoriala derulate in regiune in vederea recrutarii grupului tinta, precum si detalii despre organizarea apelurilor de selectie a planurilor de afaceri. Aceasta activitate a presupus desfasurarea unei ample campanii de informare si constientizare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, la metodologia de selectie a GT si a oportunitatii de finantare a planurilor de afaceri. Au fost organizate 5 campanii de lansare a proiectului, la care au participat 150 persoane, au avut loc mai multe intilniri la sedii ale unor primarii din mediul rural si in Alba Iulia, la sediul SRA. Au fost prezentate materiale informative, au fost distribuite flyere, pliante si afise.

reclama