PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Proiectul promoveaza:

Egalitatea de gen – in constituirea grupului tinta va fi promovat principiul tratamentului egal intre sexe; serviciile de formare vor include aspecte privind egalitatea de sanse si de gen si respectarea diversitatii; in cadrul evenimentelor organizate in proiect se vor atinge subiecte privind egalitatea de gen.

Nediscriminarea – in implementarea proiectului nu se va face nicio deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV ori apartenenta la o categorie defavorizata.

Dezvoltarea durabila – echipa de proiect se va asigura ca activitatile derulate in cadrul proiectului vor fi furnizate intr-un mod prin care se asigura reducerea impactului negativ asupra mediului si protectia biodiversitatii. In derularea activitatilori vor fi impuse reguli privind diminuarea consumului de energie, reciclarea deseurilor si economia de resurse. Echipa de proiect va asigura un comportament care sa se armonizeze cu mediul. Toate materialele de prezentare a proiectului/informare vor fi realizate din perspectiva respectarii obiectivelor caracteristice dezvoltarii durabile.

reclama