PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Activitati previzionate

SA1.1 Managementul proiectului – aceasta activitate va include toate activitatile de planificare, organizare, monitorizare, control si evaluare necesare realizarii obiectivelor in conditiile utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare.
SA2.1 Informarea publicului cu privire la proiect – aceasta activitate presupune desfasurarea unei ample campanii de informare si constientizare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, la metodologia de selectie a GT si a oportunitatii de finantare a planurilor de afaceri
SA2.2 Selectia grupului tinta – pe baza interesului manifestat de reprezentantii grupului tinta vis-a-vis de activitatile proiectului, acestia vor intra in procesul de evaluare si selectie al grupului tinta, criteriile fiind prevazute in metodologia specifica activitatii.
SA2.3 Derularea programelor de formare in economie sociala – aceasta subactivitate vizeaza nevoile specifice a celor 110 persoane selectate in grupul tinta, cu scopul formarii si dobandirii competentelor de economie sociala vizate (antreprenor social si manager Întreprindere Sociala)
SA2.4 Alte activitati sprijin oferite in vederea dezvoltarii in domeniul antreprenoriatului social – beneficiarii Grupului Tinta vor beneficia de consultanta si asistenta din partea expertilor angrenati in echipa de proiect, prin desfasurarea altor sesiuni de formare/perfectionare in domenii precum lucrul in echipa, comunicare eficienta, CSR (responsabilitate sociala), manager de proiect, marketing, etc, care sa le permita grupului tinta sa-si maximizeze sansele de reusita in initiativele antreprenoriale.
SA2.5 Concursul de planuri de afaceri pentru infiintarea de IS-uri – aceasta activitate presupune desfasurarea concursului de planuri de afaceri (PA) ce vor fi selectate in vederea finantarii.
SA3.1 Furnizarea de servicii de mentorat si consultanta ISurilor create – in cadrul prezentului proiect se are in vedere acordarea de servicii personalizate de consiliere/consultanta/ mentorat pentru implementarea planurilor de afaceri, oferite in cadrul etapei II de implementare a proiectului
SA3.2 Infiintarea ISurilor si obtinerea atestatelor de IS – activitatea cuprinde asistenta in infiintarea si demararea afacerilor, incheierea contractelor de subventie si sprijin in functionarea ulterioara a afacerilor
SA3.3 Decontarea sumelor pentru implementarea planurilor de afaceri ale IS-urilor create – decontarea efectiva a ajutorului de minimis
SA3.4 Monitorizarea ISurilor in etapa de sustenabilitate si sustinerea antreprenoriatului social – monitorizarea efectiva a functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul perioadei de
sustenabilitate a acestora
SA4.1 Activitati transversale de decontare a cheltuielilor indirecte ale proiectului – vor fi realizate toate activitatile suport pentru managementul proiectului, activitati de informare, promovare ale proiectului, altele decat campania de promovare, precum si alte activitati administrative conexe

reclama