PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Planul de achizitii

Planul de achizitii al proiectului, aprobat prin bugetul acestuia, cuprinde, cu precadere, aparatura IT, necesar atit pentru redactare/multiplicare/arhivare documente specifice proiectului, pentru fiecare partener, cit si aparatura IT ce va fi utilizata de catre experti in contactul direct cu mambrii Grupului Tinta. De asemenea, se urmareste innoirea bazei materiale privind amenajarea si mobilarea uni spatiu destinat activitatilor de formare profesionala, la inalt nivel de calitate. De asemenea, se urmareste, prin planul de achizitii, dotarea proiectului cu materiale de birotica pentru multiplicare si transfer rapid dee informatii catre membrii grupului tinta. Nu in ultimul rind, a fost vizata si activitatea de informare, in conditii de maxima eficienta si eficacitate, prin achizitia unor pachete de servicii care sa asigure atingerea obiectivelor propuse, in maximum de eficienta.
Sumele alocate achizitiilor publice sunt in concordanta totala cu impunerile legale. Intreg procesul de achizitie, pentru toti partenerii, se desfasoara dupa o metodologie care este elaborata tinindu-se seama de legislatia nationala in vigoare.

reclama