PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Relevanta proiectului

Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu obiectivele POCU 2014-2020 si contribuie la realizarea OG axa 4 si a OS 4.16, prioritatea de investitii 9v prin promovarea antreprenoriatului social ca o optiune viabila de cariera si de dezvoltare a comunitatilor locale, dezvoltarea competentelor necesare si sustinerea initiativelor antreprenoriale sociale, in vederea stimularii ocuparii pe cont propriu. Proiectul abordeaza integrat infiintarea de noi ISuri, asigurand toate etapele de la informarea potentialului antreprenor cu privire la oportunitatile oferite de cariera antreprenoriala (campania de promovare a antreprenoriatului social), formare in domeniul antreprenoriatului (110 pers) si asistenta in elaborarea planului de afaceri (110) , selectie a celor mai bune 21 idei de afaceri in cadrul unei competitii deschise publicului larg, subventionarea celor mai bune 21 planuri de afaceri si asistenta, consultanta si monitorizarea afacerii. Proiectul raspunde cerintelor din anexa 9 POCU privind indicatorii de realizare comuni specifici programului, aducandu-si aportul la realizarea indicatorilor 4S63 Entitati de economie sociala (din care din zona rorala) sprijinite (21 din 743 tinta 2023); 4S62 Entitati de economie sociala (din care din zona rurala) infiintatt (21 din 594 tinta 2023) si 4S61 Entitati de economie sociala (din care din zona rorala) care functioneaza la 6 luni dupa terminarea sprijinului 21. Proiectul contribuie la inovarea sociala, reducand decalajele economice dintre sate si orase, migratia populatiei rurale si somajul, contribuind direct la valorizarea capitalului uman autohton ca resursa pentru dezvoltarea sustenabila a Romaniei, ceea ce reprezinta chiar esenta strategiei de implementare POCU 2014-2020.

reclama