CIUGUD: ANGAJĂRI LA PRIMĂRIE

Primăria comunei Ciugud, cu sediul în localitatea Ciugud, nr. 157, judeţul Alba, organizează concurs în data de 18.10.2016, ora 10.00- proba scrisă la sediul Primăriei comunei Ciugud, în vederea ocupării unui număr de 1 post aferent funcţiei publice de execuţie vacantă din aparatul de specialitate al primarului comunei Ciugud de:

  • Inspector, clasa I, gradul profesional debutant – Compartiment Financiar Contabil

Condiţii de participare:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-studii de specialitate: studii universitare cu licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul

– cunoştinţe de operare PC- nivel mediu

Dosarul de înscriere trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarele la secretariatul Primăriei comunei Ciugud până la data de 05.10.2016 (inclusiv), ora 16.00.

Condiţiile de participare la concurs, precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei comunei Ciugud şi pe site-ul Primăriei comunei Ciugud www.primariaciugud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ciugud, număr de telefon: 0258841205.

Primar,

Damian Gheorghe

Etichete: , , , , ,

reclama