CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INSTALATOR, LA AIUD

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post vacant, funcţie contractuală de execuție de muncitor calificat I (instalator) din cadrul Compartimentului Urbanism, Cadastru, Peisagistică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

Condiții specifice ale concursului:
– studii medii liceale sau şcoala profesională;
– vechime: minimum 10 ani în meseria de instalator;
– certificat de calificare – instalator.
Condiții de desfășurare ale concursului:
– Proba scrisă: 19.10.2015, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud.
– Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 09.10.2015, ora 14:00 (inclusiv) la sediul Primăriei Municipiului Aiud – Centrul de Informații pentru Cetățeni.
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22 și la nr. telefon 0258 861 310 interior 13.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , ,

reclama