SERVICIU PUBLIC ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI LOCAL AIUD ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU UN POST VACANT DE MUNCITOR CALIFICAT

Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie vacante de muncitor calificat III din cadrul Compartimentului Reparaţii, Întreţinere Drumuri, la sediul din Aiud, str.Tribun Tudoran, nr. 9, judeţul Alba.

a) Condiţiile de desfăşurare ale concursului:
– Proba scrisă: 20.10.2015, ora 10:00 la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud.
– Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 09.10.2015, ora 14:00, la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud – Compartiment Resurse Umane.
b) Condiţiile de participare şi specifice:
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime în muncă: minimum 3 ani.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud – Compartimentul Resurse Umane, la secretarul comisiei de concurs d-na Haracsek Katalin Melinda și la nr. telefon 0258 861 593 interior 13.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , , , ,

reclama