Situația lucrărilor de reparații a străzilor din Municipiul Aiud

În calitate de primar al municipiului Aiud, doresc să le prezint locuitorilor municipiului nostru situația exactă a lucrărilor de reparații ce s-au desfășurat și se desfășoară în această perioadă în Aiud, lucrări importante care au cuprins mai multe zone și străzi din municipiu, nu doar străzile Avram Iancu și Moților, așa cum se transmite pe diferite canale de comunicare.
Așadar, în prezent, pe raza municipiului Aiud se desfășoară lucrări de reparații curente, pe străzile modernizate din municipiu, lucrări ce au început în luna mai a acestui an și care, în baza Acordului cadru de lucrări încheiat de Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local cu SC Drumuri și Poduri Locale Alba SA, urmează să se desfășoare pe o perioadă de 2 ani, respectiv până la 31.12.2016.

Conform Acordului cadru și a contractelor subsecvente de lucrări încheiate, până în prezent au fost executate, în principal, următoarele categorii de lucrări:
Plombări cu beton asfaltic bogat în criblură cu dimensiunea maximă de 16 mm (BA16) pe o suprafață totală de 3971,64 mp pe străzile: Ecaterina Varga, Stadionului, Morii, Transilvaniei, Rozelor, Băilor, Dr.Ciortea, Cloșca, Dorobanților, Aurel Vlaicu, Mihai Eminescu, Câmpului, Tudor Vladimirescu, Sergent Hațegan, Unirii și Mihai Viteazu.
Turnare covor asfaltic BA16 pe o suprafață totală de 11685 mp pe străzile: Rozelor, Băilor, Sergent Hațegan și Iuliu Maniu.
Strat suport beton asfaltic deschis realizat cu criblura (BAD25) pe o suprafață totală de 2300,8 mp pe străzile: Rozelor, Băilor și Sergent Hațegan.
Turnare covor asfaltic cu beton asfaltic bogat în criblură cu dimensiunea maximă de 8 mm (BA8) pe o suprafață totală de 2358,9 mp pe străzile: Rozelor, Băilor, Sergent Hațegan și Iuliu Maniu.
Aducere la cotă capace cămine pentru utilități pe străzile: Rozelor, Băilor, Sergent Hațegan și Iuliu Maniu.
Montat capace de cămin noi pe străzile: Băilor, Rozelor, Sergent Hațegan și Iuliu Maniu.
Așternere strat suport BAD25 pe o suprafață totală de 2300,8 mp pe străzile: Băilor, Rozelor și Sergent Hațegan.
Montare borduri de beton noi pe o suprafață de 1771,5 mp pe străzile: Băilor, Rozelor și Sergent Hațegan
Refacere strat fundație drum, frezare, turnare și compactare strat balast pe străzile: Rozelor, Băilor, Sergent Hațegan și Iuliu Maniu.
Valoare totală a lucrărilor de reparații executate până în prezent este de 901.651,17 lei inclusiv TVA.
În ceea ce privește lucrările de reparații curente care sunt în curs de derulare, cu termen de finalizare până la sfârșitul anului 2015, acestea cuprind:
Reabilitarea căilor de circulație auto și pietonale pe strada Unirii cu acces din sensul giratoriu.
Reabilitarea străzii Unirii și a spațiilor de parcare din zona blocului nr. 57 și nr. 28.
Reabilitarea aleilor de pe strada Mihai Viteazu între blocurile nr. 2 și nr. 57.
Reabilitarea sistemului de colectare și dirijare a apelor pluviale în zona blocurilor de pe strada Mihai Viteazu: nr.1, nr.2, nr. 7 și nr.9.
Reabilitarea sistemului rutier pe strada Mihai Viteazu cu acces din strada Ion Creangă până la intersecția cu strada Axente Sever.
Lucrările vor cuprinde în principal refacerea covorului asfaltic, înlocuirea bordurilor și a stratului de uzură de pe trotuare, iar valoarea estimată a acestor lucrări se ridică la suma de 650.000 lei.
Privitor la reparațiile ce se desfășoară la această oră pe străzile Avram Iancu și Moților trebuie să precizez că lucrările pe aceste străzi au început în luna septembrie a acestui an, conform contractului de lucrări nr. 2346 din 21.09.2015, iar principalul scop al acestor lucrări este acela de a asigura circulația rutieră în condiții de siguranță, având în vedere că în prezent acest drum prezintă deformări multiple, ca urmare a intervențiilor în carosabil a deținătorilor de rețele de utilități, ceea ce a afectat planeitatea drumului.
Lucrările constau în principal în așternerea unui covor de beton asfaltic bogat în criblură cu dimensiunea maximă de 16 mm (BA16) pe strada Moților, pe o suprafață estimată de 12.000 mp iar pe strada Avram Iancu un covor de 2000 mp în zona imobilelor cu nr. 57 până la intersecția cu strada Popa Șapcă. De asemenea, pe strada Avram Iancu se vor executa lucrări de plombare cu beton asfaltic bogat în criblură cu dimensiunea maximă de 16 mm (BA16) și aducerea la cotă a căminelor de utilități.
Valoarea totală a acestor lucrări este de 545.429,25 lei inclusiv TVA, iar finanțarea lor este asigurată din bugetul propriu al municipiului Aiud, termenul de finalizare al lucrărilor fiind sfârșitul lunii noiembrie 2015.
De menționat este faptul că pe strada Avram Iancu lucrările au ca scop principal asigurarea unei circulații rutiere cursive, ținându-se cont și de faptul că în anul 2016 se vor executa lucrări de înlocuire a rețelelor de distribuție a gazelor și alimentare cu apă de la stația Măgina, urmând ca ulterior să fie turnat covor asfaltic și pe această stradă.
De asemenea, un aspect foarte important legat de cele 2 străzi este acela că Municipiul Aiud a devenit partener al Consiliului Județean Alba în amplul proiect depus în cadrul Programului Operațional Regional, finanțat de Uniunea Europeană în exercițiul bugetar 2014 – 2020, acela de realizare a unui drum economico – turistic ce va lega centrul municipiului Aiud de localitățile Râmeț, Ponor, Geogel, Mogoș, Bucium și ieșire în DN 74 la Abrud.
În ceea ce privește realizarea obiectivelor de investiții prevăzute pentru anul 2015, acestea au avut la bază programul multianual de investiții care face parte integrantă din Strategia de Dezvoltare a Municipiului Aiud și în baza acestui program și a listei de investiții pe anul 2015 în prezent se desfășoară lucrări la obiectivul de investiții:
Reabilitare infrastructură de drumuri în cartierul Hepat: pe străzile Fenichel Samuel (parțial), Petre Țuțea (parțial), Octavian Goga, Mircea Vulcănescu, Valea Lupului (parțial) și Crișan (parțial).
Lucrarea a început în luna august 2015, conform contractului de lucrări nr. 2118 din 26.08.2015 și are drept scop modernizarea sistemului rutier și a sistemului de colectare și dirijare a apelor pluviale, iar valoarea totală a lucrărilor de construcții și montaj este în cuantum de 808.181,82 lei exclusiv TVA.
Lucrarea este în curs de execuție cu termen de finalizare în luna ianuarie 2016, acest termen depinzând și de condițiile meteo pentru execuție.
Ca o concluzie la aceste aspecte prezentate, trebuie să subliniez faptul că fondurile folosite pentru investițiile și reparațiile efectuate de administrația publică aiudeană, nu sunt cadouri de la Guvernul României, ci sunt banii aiudenilor, bani colectați din taxele și impozitele plătite de locuitorii municipiului Aiud.

Primarul municipiului Aiud

Mihai Horaţiu Josan

Etichete: , , , ,

reclama