AJPIS ALBA PROPUNE MINISTERULUI MUNCII ÎNCHIDEREA CĂMINELOR CONGREGAȚIEI SF. IOSIF

După doi ani de controale Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Alba propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Pesoanelor Vârstnice încetarea definitivă a celor trei servicii sociale furnizate în Alba Iulia de către Fundaţia “Congregaţia Sf. Iosif”. Redăm mai jos comunicatul de presă al AJPIS Alba.

„În perioada 08.01.2016-28.01.2016, AJPIS Alba a efectuat un control inopinat la furnizorul de servicii sociale, Fundaţia “Congregaţia Sf. Iosif” din Alba Iulia şi la serviciile sociale furnizate de acesta, astfel: Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Strada: Dr. Aurel Vlad, nr. 40, Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia,Strada: B-dul Ferdinand I, nr. 66E, Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, Strada: Barbu Lăutaru, nr. 54.
Fundaţia Congregaţia “Sf. Iosif” Alba Iulia, este acreditată ca furnizor de servicii sociale, conform certificatului de acreditare, în condiţiile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
În perioada aprilie 2014-ianuarie 2016, cele trei cămine pentru persoane vârstnice aparţinând Fundaţiei “Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia, au făcut obiectul mai multor controale (inopinate), ca urmare a unor autosesizări şi a unor sesizărilor apărute în presa locală ori formulate de alte instituţii publice.
Astfel, în intervalul menţionat, au fost realizate un număr de 12 misiuni de control inopinat şi de monitorizare.
În urma acestor misiuni de control şi de monitorizare au fost întocmite 12 procese verbale de control, în care s-au dispus 119 măsuri, ca urmare a deficienţelor constatate.
Controlul efectuat în luna ianuarie 2016 s-a desfăşurat ca urmare a unei sesizări mediatizate în presa locală (din data de 07.01.2016), referitoare la condiţiile necorespunzătoare de îngrijire a unei beneficiare asistate într-unul dintre căminele fundaţiei.
Fundaţia “Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia deși deţine certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale în condiţiile prevăvute de Legea nr. 197/2012, privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale aceasta nu a solicitat licenţa provizorie de funcţionare pentru cele trei centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, până la data prevăzută de art. 35, alin. 1 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, actualizată, respectiv data de 31.12.2015, fapt pentru care, începând cu data de 01.01.2016 serviciile sociale funcţionează în afara cadrului legal.
Totodată s-a mai constatat că entitatea verificată nu a respectat în cea mai mare parte prevederile Ordinului nr. 2126/2014 privind Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, după cum urmează:
Din verificarea statului de funcţii şi a dosarelor de personal, prezentate echipei de control, s-a constatat că Fundaţia “Congregaţia Sf. Iosif” nu dispune în cele trei centre rezidenţiale, de o structură de personal suficientă, capabilă să asigure activităţile şi serviciile acordate. Furnizorul trebuia să asigure o structură de personal formată din cel puţin 22,5 membri, raportat la numărul beneficiarilor pentru care a fost stabilit gradul de dependenţă (57 beneficiari), excepţie făcând cei 16 beneficiari pentru care, la data controlului nu este stabilit gradul de dependenţă, iar la nivelul acestui furnizor de servicii sociale există un număr de 7 angajați, 4 voluntari și o persoană cu contract de prestări servicii.
Referitor la calificarea personalului, s-a constatat că această condiţie nu este îndeplinită de 3 angajaţi care ocupă postul de îngrijitor, la una din cele trei persoane existând şi neconcordanţe între CIM nr. 10221069/2008, conform căruia ocupă postul de îngrijitor şi Raportul revisal din 09.07.2015, unde este prevăzut că ocupă funcţia de femeie de serviciu, iar la celelalte două persoane, care desfăşoară activitatea de preparare a hranei, un ajutor de bucătar-voluntar şi un preot în cadrul Bisericii Franciscane şi membru în cadrul fundaţiei, bucătar, pentru acesta din urmă, nefiind prezentate echipei de control, documente (dosar de personal) care să ateste calificarea specifică acestei activităţi. De asemenea în cadrul fundației desfășoară activitate de asistent mdical un membru al fundației, cetățean german, care nu deține certificat de recunoaștere a studiilor în România.
Pentru un număr de 51 de beneficiari beneficiari nu este stabilit gradul de dependenţă. Niciunul din cei 11 beneficiari care a fost admis în centrul rezidențial înainte de anul 2015, nu a fost reevaluat din punct de vedere socio-medical, la termenul de un an așa cum este revăzut de Ordinul nr. 2126/2014.
Căminele pentru Persoane Vârstnice nu deţin spaţii adecvate activităţilor zilnice comune la care să participe beneficiarii centrelor (cameră de zi/odihnă sau de socializare), ci doar spații improvizate în holuri și/sau săli pentru servirea mesei, care nu sunt amenajate corespunzător.
În două din cele trei centre nu există spaţii pentru servirea mesei, astfel încât, inclusiv asistaţii care pot să se deplaseze, sunt nevoiţi să servească masa în dormitoare sau la pat, iar în unul din aceste centre, unde exista o, așa zisă, sală petnru servirea mesei, aceasta este folosită atât ca spațiu de servire a mesei, cameră de zi pentru beneficiari, cât și spațiu pentru depozitarea de lenjerii, prosoape, haine etc., dar și dormitor pentru unul din beneficiari.
În ceea ce privește, spațiile pentru pregătirea hranei, la centrul situat pe str. Dr. Aurel Vlad, bucătăria nu corespunde din punct de vedere structural și funcțional din cauza lipsei spațiului de depozitare, lipsei unei chiuvete, a sursei de apă caldă, există un butoi în care se păstrează apa necesară spălatului veselei. Până la data controlului hrana beneficiarilor a fost preparată fără ca acest centru să dețină autorizație sanitar-veterinară, acest aspect fiind constatat de către DSVSA Alba atât în anul 2014, cât și în anul 2016. La bucătăria fundaţiei din Alba Iulia, Str. Ferdinand, nr. 19 se pregătește prânzul pentru beneficiarii ocrotoți în centrele rezidențiale situate pe str. Ferdinand nr.66E și str. Barbu Lautaru, nr.54, fiind livrată în sistem catering (în găleți transportate cu bicilcleta) la serviciile sociale menționate mai sus, iar cina şi micul dejun se pregătesc la sediile centrelor rezidenţiale, care nu deţin autorizaţie sanitar veterinară .
Meniurile nu sunt diversificate şi diferenţiate în funcţie de regimul dietetic recomandat de medicul specialist, nu sunt prezente fructele, legumele/salate de legume în meniurile beneficiarilor şi nici gustarea dulce (doar la masa de Crăciun s-a servit o prăjitură), nu se specifică aportul caloric .
Nu sunt întocmite liste de alimente din care să rezulte respectarea meniului zilnic de hrană stabilit şi cuantumul valoric al acestuia (16,6 lei/beneficiar/zi), situaţie în care nu se poate verifica respectarea nivelului zilnic de hrană, prevăzut de HG nr. 903/2014 și nu dețin documente care să ateste proveniența și termenul de valabilitate a alimentelor folosite la prepararea hranei.
În data de 08.01.2016, în cadrul controlului s-au identificat produse alimentare cu valabilitate expirată din luna decembrie 2015 (margarină: 2 cutii, budincă cu vanilie: 2 cutii, conservă țelină : 8 borcane), care urmau să fie folosite în alimentaţia beneficiarilor.
Fundaţia „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia nu oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia. Căminele pentru Persoane Vârstnice ale fundației nu aplică programe de curăţenie şi dezinfecţie/deratizare adecvate pentru toate spaţiile pe care le deţine, conform normelor legale în vigoare; spaţiile nu sunt zugrăvite etc. Unitatea nu deţine substanţe/produse de igienizat şi dezinfectat vesela şi spaţiile interioare, stocul fiind zero!
În ceea ce priveşte condiţiile necesare asigurării unei igiene personale optime, s-a constatat că la nivelul centrelor există grupuri sanitare, cu WC, chiuvetă şi duş/vană, insuficiente și care nu erau igienizate corespunzător, fiind urât mirositoare, iar pentru pesonalul fundației nu există grupuri sanitare, iar apa caldă curentă nu este asigurată permanent, ci doar de 2 ori pe săptămână, când se efectuează baia generală. Totodată echipa de control a constatat că în unul dintre cămine furnizorul de servicii sociale nu asigură păstrarea medicamentelor în condiții de siguranță, fiind lăsate la îndemăna beneficiariilor(ex. pe etajera de la chiuveta din dormitor exista haloperidol).
Din constatările echipei de control reiese faptul că dormitoarele nu asigură un spaţiu de 6 mp/beneficiar, dotarea cu mobilier este minimă şi constă într-un pat, o noptieră şi o masă cu 1 scaun, iar temperatura ambientală la data controlului era de aproximativ 16-17 grade C. Din cauza spaţiului mic, deplasarea beneficiarilor şi accesul personalului se fac cu dificultate.
În două din cele trei centre care au dormitoare dispuse la etaj sunt cazate persoane care prezintă dificultăţi de deplasare( persoane imobilizate în scaun cu rotile, persoane imobilizate la pat, persoane care folosesc bastonul şi care se deplasează cu greutate), spaţiul fizic nefiind accesibilizat corespunzător nevoilor de deplasare al beneficiarilor, limitează accesul acestora la mediul fizic din interiorul şi exteriorul imobilului.
În concluzie, având în vedere faptul că, deși furnizorul de servicii sociale, respectiv Fundaţia „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia a fost consiliat şi informat cu privire la procedura de licenţiere a serviciilor sociale, atât în cadrul Campaniei de Informare şi Consiliere, prevăzută în Planul de control al ANPIS pentru 2015, care a constat în 3 sesiuni de consiliere a furnizorilor din judeţul Alba, sesiuni la care au fost prezenți reprezentanți ai acestei entități, cât şi cu ocazia fiecărui control, în care au fost menţionat termenul până la care se poate solicita licenţierea serviciilor sociale și ce documentație este necesară obținerii licenței de funcționare, Fundația Congregația „Sfântul Iosif” Alba Iulia nu a dat curs acestui demers legal obligatoriu și în consecință entitatea funcționează în afara cadrului legal.
De asemenea, având în vedere deficienţele constatate cu ocazia controlului din luna ianaurie 2016, cât și cele constatate în perioada 2014-2015, referitoare la insuficienţa personalului şi a calificării acestuia, la modul de admitere a beneficiarilor în serviciile sociale (fără documentaţia specifică/documentaţie incompletă), modul de planificare şi monitorizare a serviciilor furnizate, mediul de viaţă (hrană, condiţii de locuit, asigurarea asistenţei medicale, etc) neadecvat nevoilor beneficiarilor asistaţi în cele 3 centre rezidenţiale, coroborat cu neimplementarea măsurilor ş nerespectarea termenelor limită stabilite pentru remedierea neregulilor constatat,e în rapoartele de control şi monitorizare (procese verbale de control), privind asigurarea calităţii serviciilor sociale, conform prevederilor legale, Agenția Județeană pentru Plați și Inspecție Socială Alba prin directorul executiv Flaviu Cozuc, propune, Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, următoarele:

1. Încetarea definitivă a serviciului social: Căminul Pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, situat în Alba Iulia, Str. Barbu Lăutaru, nr. 54, aparținător al Fundaţiei „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia
2. Încetarea definitivă a serviciului social: Căminul Pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, situat în Alba Iulia, Str. Ferdinand, nr. 66E, aparținător al Fundaţiei „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia
3. Încetarea definitivă a serviciului social: Căminul Pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia, situat în Alba Iulia, Dr. Aurel Vlad, nr. 40, aparținător al Fundaţiei „Congregaţia Sf. Iosif” Alba Iulia”.

Director executiv,
Flaviu COZUC

Etichete: , , , , , , , ,

reclama