AIUD: TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ

Serviciul Public de Asistență Socială al municipiului Aiud anunță părinții/reprezentanții legali ai copiilor înscriși la grădiniță, a căror venit pe membru de familie este de până la 284 lei, că pot beneficia, conform Legii nr. 248/2015, de tichete sociale pentru grădiniță, în cuantum de 50 lei/lună, cu condiția frecventării zilnice a grădiniței de către copii.

Dreptul la stimulent educațional se acordă pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere, însoțite de acte doveditoare conform legii.
Dosarele pentru obținerea tichetelor sociale se pot depune pe durata întregului an școlar 2016 – 2017.
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Public de Asistență Socială, str. Unirii, nr. 8A și la numărul de telefon 0372717596.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , , ,

reclama