AIUD: POST VACANT PENTRU BIROUL DE COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Birou al Biroului Comunicare și Relații Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.
Data desfășurării concursului:

– Proba scrisă: 16.12.2015, ora 10:00 – sediul Primăriei municipiului Aiud;
– Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;
– Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud, în perioada 13.11.2015 – 02.12.2015, ora 18:00.
Condiţiile de participare și condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22 și la nr. telefon 0258 861 310 interior 13.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , , ,

reclama