Construiește-ți viitorul în Cetatea Carierei

A demarat implementarea Proiectului POCU 130523, începând cu 10.08.2020, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Perioada de implementare: 10.08.2020 – 09.08.2022

Titlul proiectului: Construiește-ți viitorul in Cetatea Carierei
Nr. contract: POCU/633/6/14/130523

Axa prioritară 6: Educație si competente.
Componenta: Stagii de practică pentru elevi
Operaţiunea: Creșterea participării la programe de învățare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din învățământul secundar si terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI

Valoarea proiectului: 2,365,251.11 lei

Obiectiv general: Creșterea relevantei calificării in specializări medico-farmaciste si a angajabilității a 181 de elevi din cadrul școlilor postliceale din regiunea Centru, cu precădere judetul Alba, într-un interval de 24 de luni.
Solicitant: Școala Romana de Afaceri a Camerelor de Comerț si Industrie Filiala Alba Iulia
Parteneri: S.C. FORMAROM S.R.L. si Școala Postliceala de Afaceri Alba Iulia

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Şcoala Română de Afaceri a CCI Filiala Alba Iulia Persoană de contact: Ursu Vasile Dorel – Manager proiect
Telefon: 0258819799, Email: sraalba @yahoo.com.

reclama