Finalizarea proiectului „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul Municipiului Sebeș”

Comunicat de presă

Municipiul Sebeș anunță finalizarea activităților proiectului „Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul Municipiului Sebeș”,cod SMIS 118740.
Proiectul a fost cofinanțat prin Fondul Social European( FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), iar valoarea totală a proiectului este de 275,629.74 lei, din care 270,117.15 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Durata de implementare a proiectului a fost de 16 luni, respectiv perioada 09.08.2018-09.12.2019.

In urma implementării proiectului, au fost obținute urmatoarele rezultate:
-Aplicarea unitară a normelor și procedurilor in materie de etică și integritate la nivelul UAT Sebeș
-Imbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din UAT Sebeș in ceea ce privește prevenirea corupției, respectiv 50 de persoane instruite
-Desfășurarea de campanii de conștientizare a cetățenilor și campanii de educație anticorupție
-Realizarea unui ghid cu măsuri anticorupție
-Realizarea unei platforme anticorupție la care să aibă acces toți actorii vizați ai comunității, respectiv www.anticoruptiesebes.ro

Informații suplimentare
e-mail : contact@anticoruptiesebes.ro

Etichete: , , ,

reclama