PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Informarea publicului cu privire la activitatile proiectului Informarea publicului cu privire la proiect in general, cu focus pe programele de formare antreprenoriala si manager de IS, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului s-a asigurat continuu in primele » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Controlul si evaluarea implementarii proiectului Conform cu legislatia in vigoare si impunerile privind implementarea proiectelor cu finantare europeana, beneficiarul/liderul de parteneriat are obligatia de a depune periodic Organismului Intermediar la care a fost alocat proiectul, un raport tehnic de activitate care contine activitatile si indicatorii atinsi » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Modificari aduse contractului de finantare Conform cu legislatia in vigoare si impunerile privind implementarea proiectelor cu finantare europeana, fiecare beneficiar (in acord cu parteneriatul semnat) are posibilitatea sa modifice continutul articolelor din cererea de finantare aprobata initial, daca situatia concreta o impune, dar fara a modifica valoarea indicatorilor » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Metodologii/proceduri utilizate in implementarea proiectului Pentru buna desfasurare a activitatilor propuse prin cererea de finantare aprobata, expertii desemnati pe activitati, coordonati de managerul de proiect si coordonatorii partenerilor, au elaborat o serie de metodologii ce vor sta la baza implementarii proiectului, si derularii cu succes a activitatilor » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Relevanta proiectului Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu obiectivele POCU 2014-2020 si contribuie la realizarea OG axa 4 si a OS 4.16, prioritatea de investitii 9v prin promovarea antreprenoriatului social ca o optiune viabila de cariera si de dezvoltare a comunitatilor locale, dezvoltarea competentelor necesare si sustinerea initiativelor antreprenoriale » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Planul de achizitii Planul de achizitii al proiectului, aprobat prin bugetul acestuia, cuprinde, cu precadere, aparatura IT, necesar atit pentru redactare/multiplicare/arhivare documente specifice proiectului, pentru fiecare partener, cit si aparatura IT ce va fi utilizata de catre experti in contactul direct cu mambrii Grupului Tinta. De asemenea, se urmareste » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Resurse materiale implicate Pentru buna derulare a activitatilor propuse prin cererea de finantare, fiecrae din cei patru parteneri, respectiv Asociatiile ASMA si HILFE, Scoala Romana de Afaceri si FORMAROM, pun la dispozitia proiectului urmatoarele: – Spatiile detinute in proprietate, din municipiul Alba Iulia, pe strazile Regina Maria, Calarasi, Avram » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Activitati previzionate SA1.1 Managementul proiectului – aceasta activitate va include toate activitatile de planificare, organizare, monitorizare, control si evaluare necesare realizarii obiectivelor in conditiile utilizarii eficiente a resurselor umane, materiale si financiare. SA2.1 Informarea publicului cu privire la proiect – aceasta activitate presupune » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Resurse umane implicate In implementarea proiectului vor fi implicate resurse umne cu formatie profesionala ce probeaza cunostinte acumulate in activitatile in care vor fi implicate, precum si abilitati/competente dovedite prin experienta acumulata in activittea profesionala. Toti expertii angajati vor fi absolventi ai invatamantului universitar. Pozitiile din » citeste tot

PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Descrierea Grupului Tinta Grupul tinta ce va participa la activitatile proiectului va fi format din 110 persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: – Sunt cetateni romani sau sunt cetateni UE; – Au varsta implinita la momentul inscrierii in proiect de peste 18 ani; – Au resedinta sau domiciliul in Regiunea de Dezvoltare » citeste tot