PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Transferabilitatea rezultatelor – 2

In ceea ce priveste posibilitatea de a integra rezultatele proiectului in strategiile organizatiilor partenere sau in alte politici sau strategii publice/locale/regionale/nationale, prin intermediul proiectului se va realiza un ghid de startup social, cu scopul de a oferi informatii relevante si de a incuraja initiativele antreprenoriale in mediul rural. Mai mult decat atat, pe baza acestui ghid si avand in vedere, in contextul cresterii importantei antreprenoriatului, in acord atat cu reglementarile europene si nationale cat si cele regionale, proiectul va inainta cel putin la nivelul a 10 primarii din regiunea Centru propuneri de intreprinderi sociale in corelare cu specificul local. Proiectul devine relevant si pentru POCU, Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Muncii in vederea imbunatatirii politicilor nationale din domeniul antreprenoriatului social.
In ceea ce priveste sustenabilitatea financiara a proiectului, avem in vedere atat surse proprii de finantare cat si atragerea de finantari nerambursabile si/sau sponsorizari. Prin abordarea aleasa, partenerii vizeaza o imagine cat mai favorabila a activitatii antreprenoriale in mediul rural.

reclama