PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Modele de planuri de afaceri pentru infiintarea/dezvoltatea intreprinderilor sociale

Expertii formatori/trainerii desemnati pentru activitatile incluse in SA2.3 – Derularea programelor de formare in economie sociala, cursul de antreprenr in economia sociala, au pregatit o macheta de plan de afacere, pe care au pus-o la dispozitia cursantilor. Acestia, vor elabora planul de afacere al intreprinderii sociale pe care doresc sa o deschida/dezvolte, dupa modelul primit, plan ce va fi notat pentru proba practica a examenului de certificare, si care va intra in competitie pentru finantare.
Macheta contine urmatoarele teme ce trebuiesc dezvoltate de catre cursanti:
1. Datele generale de identificare ale firmei/intreprinderii
2. Descrierea intreprinderii sociale (context, ideea de afacere, produsul sau serviciul oferit)
3. Planul operational (obiectivele sociale si economice pe termen scurt si mediu, activitati desfasurate, rezultate estimate, riscuri asumate)
4. Analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, amenintari, oportunitati)
5. Structura organizatorica si resurse umane implicate
6. Planul de marketing (descriere produse/servicii, analiza piatei, clientii, concurenta, strategia de marketing)
7. Strategia de dezvoltare si sustenabilitate
8. Bugetul

reclama