PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Riscuri asumate in impementarea proiectului

In faza de elaborare a proiectului, parteneriatul a identificat o serie de riscuri ce pot influenta negativ implementarea proiectului, riscuri pe care si le-a asumat, dar pentru care si-a pregatit un pachet de masuri de atenuare a impactului asupra proiectului. Riscurile identificate se pot structura in cinci mari domenii, respectiv legislativ, organizational, influenta mediului extern, tehnic/tehnologic si financiar/bugetar.
Cele mai importante masuri prevazute pentru diminuarea/inlaturarea efectelor negative ale posibilelor perturbatii determinate, sunt : informarea permanenta privind modificarile legislative si elaborarea de notificari si acte aditionale, repartizarea eficienta a sarcinilor pe fiecare expert si apelarea la experti cu maxima experienta, aplicarea celor mai bune solutii de motivare a grupului tinta pentru mentinerea acestuia, pregatirea unor liste de rezerva pentru posibili membrii ai GT, asigurarea unui climat de incredere si interactiunea permanenta a expertilor cu posibilii antreprenori, selectia riguroasa a planurilor de afaceri, elaborarea unui plan de rambursare in acurd cu partenerii/antreprenorii, elaborarea unor rapoarte de calitate care sa conduca la o cit mai rapida procesare a acestora, etc.

reclama