PROIECT POCU 128164 – Atelierul Social ASMA

Concursul de planuri de afaceri pentru infiintarea de ISuri

Incepind cu luna februarie 2020 demareaza activitatea ce presupune desfasurarea concursului de planuri de afaceri pentru infiintarea de ISuri. Selectarea Planurilor de Afaceri ce vor fi finantate se va face in sistem competitiv, potrivit criteriilor de evaluare, in baza punctajului obtinut. Sesiunea de depunere, va fi anuntata prin afisare pe site-ul proiectului (https://www.atelierulsocialasma.ro/).

Se vor parcurge urmatoarele etape:

  • constituirea juriului care va evalua planurile de afaceri, format din 5 membri si a juriului de contestatii (3 membrii)
  • elaborarea si publicarea metodologiei de evaluare planuri afaceri
  • publicarea criteriilor de evaluare (grilele de evaluare)
  • etapa de evaluare a eligibilitatii solicitantului si a planului de afaceri
  • etapa de verificare tehnico-economica a planurilor de afaceri
  • publicarea listei cu planurile de afaceri ce indeplinesc criteriile cerute (primele 21 in ordine descrescatoare a punctajului obtinut) la care se adauga min 3 planuri de afacei ce vor constitui rezeva
  • rezolvare contestatii (daca sunt)
  • publicare lista finala cu planurile de afaceri ce vor fi finantate (luna mai 2020).

reclama