AIUDUL VA AVEA ÎN ACEST AN UN BUGET DE 75 DE MILIOANE DE LEI

Interviu cu Mihai Horațiu Josan, primarul Municipiului Aiud

– După cum ştim, în ședința extraordinară a Consiliului Local Aiud, care a avut loc în data de 9 februarie 2015, a fost aprobat bugetul general al Municipiului Aiud pe anul 2015. Cum arată acest buget şi care sunt priorităţile administraţiei publice aiudene pentru anul în curs?

Mihai Horațiu Josan: Aş vrea să precizez, în primul rând, faptul că, la baza întocmirii bugetului general al municipiului Aiud pentru anul în curs, au stat raţiuni legate de punerea în practică a unui program administrativ, gândit pentru aiudeni şi stabilit, ca de fiecare dată, împreună cu aceştia. Atât secţiunea de funcţionare, respectiv acea parte constituită din veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, cât şi secţiunea de dezvoltare, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor administrative şi de investiţii la nivel local, au fost gândite în aşa fel încât să ducă la dezvoltarea durabilă a municipiului Aiud, în contextul strategiilor asumate la nivel local, microregional, al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos” şi judeţean.
Dezbaterea publică preliminară, pe marginea bugetului Aiudului, în valoare totală de 75.349.160 lei, a avut întocmai acest rol, de a include sugestiile şi propunerile aiudenilor în planurile şi proiectele noastre de dezvoltare şi pornind de la acestea, de a ne permite să întocmim acea listă de investiţii care să corespundă într-o proporţie foarte mare aşteptărilor cetăţenilor noştri. Rezultatul acestei cooperări, care, de fapt ilustrează şi viziunea administraţiei publice locale şi implicit a mea, în calitate de primar, este o platformă program coerentă şi consecventă direcţiilor de dezvoltare asumate şi bazate pe sursele bugetare existente în acest an.
Astfel, la capitolul Autorităţi publice au fost alocaţi 762.810 lei, pentru Învăţământ 12.389.010 lei, la Cultură recreere şi religie s-au prevăzut sume în valoare totală de 305.400 lei, pentru Asigurări şi asistenţă socială 391.840 lei, pentru Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.089.000 lei, pentru Sănătate 260.000 lei, iar pentru Transporturi 3.030.900 lei.
Putem, cu mândrie, afirma că în acest an, totalul investiţiilor în Aiud se ridică la suma de 18.330.210 lei, iar priorităţile, aşa cum este normal şi firesc, sunt date de continuarea proiectelor şi programelor aflate în curs de derulare dar şi de iniţierea multor alte investiţii ample, cu un impact foarte important la nivelul comunităţii, unele chiar îndelung aşteptate de către membrii acesteia.

– Concret, domnule primar, care sunt investiţiile cele mai importante cu care municipalitatea aiudeană se poate lăuda în acest an?

Mihai Horațiu Josan: În principiu, putem spune că în acest an ne putem mândri cu realizări la toate capitolele bugetare, dar aş dori să încep cu învăţământul, pentru că aici vom finaliza în acest an, cel mai ambiţios proiect cu finanţare europeană din ţară. Este, vorba, după cum bănuiţi, despre obiectivul de investiții „Reabilitare structurală și reparații capitale la Colegiul Național Bethlen Gabor” acest proiect de finanțare derulându-se prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, Domeniul Major de intervenție 3.4 şi având o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro.
De asemenea, tot la Colegiul Național „Bethlen Gabor” se continuă obiectivul de investiții pentru eficientizarea sistemului de încălzire. Întrucât investiția a fost realizată etapizat, contractul de lucrări fiind semnat în anul 2013, anul acesta se vor finaliza lucrările, de la bugetul local pentru anul în curs alocându-se în acest sens suma de 136.400 lei. Eficientizarea sistemului de încălzire se va finaliza, anul acesta şi la Școala Gimnazială Axente Sever Aiud, la Creşă şi la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2, iar la Colegiul Național Titu Maiorescu se vor continua lucrările de reabilitare prin intervenţii de urgenţă, pentru acestea din urmă, fiind alocaţi doar în anul 2015, 418.000 lei. Tot la capitolul învăţământ, trebuie neapărat să amintim despre mansardarea şi reabilitarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2, precum şi despre reabilitarea şi eficientizarea Şcolii Gimnaziale „Ovidiu Hulea” Aiud.
În ceea ce privește Spitalul Municipal Aiud, aici se vor achiziționa bunuri în scopul asigurării serviciilor medicale de calitate, adică aparatură şi echipamente medicale în valoare de 102.000 lei. De asemenea, anul acesta se va monta și se va da în folosință un lift exterior, care va fi destinat accesului în ambulatoriu a bolnavilor și a personalului, investiţie în valoare de 158.000 lei.
Şi la capitolul Asigurări şi asistenţă socială investiţiile sunt pe măsura aşteptărilor. În acest sens, doar pentru construirea Centrului de îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc – Sfântul Nicolae, s-au alocat deja 350.930 lei.
La capitolul cultură, anul acesta vor începe lucrările de intervenție pentru reabilitarea Centrului Cultural „Liviu Rebreanu”, se vor realiza racordarea la utilități și achiziționarea dotărilor specifice Sălii de Festivități din Sîncrai și Căminului Cultural din Ciumbrud. Aceste obiective, care vor funcționa sub egida Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud, vor putea găzdui evenimente variate, reușind să răspundă atât exigențelor în domeniul gestionării manifestărilor cultural artistice, cât și nevoilor de organizare a reuniunilor sătești și a evenimentelor diverse din sânul comunității.
În acest an vor începe şi lucrările de reabilitare a Pieței Agroalimentare Dr. Constantin Hagea, în zona de comercializare legume-fructe.
În ceea ce priveşte infrastructura de drumuri, una din cele mai importante componente ale bugetului şi credem noi, cea mai îndelung aşteptată de cetăţeni în 2015, ne mândrim cu faptul că vor continua lucrările de reabilitare a cartierului Gheorghe Doja, care constau în asfaltarea părții carosabile, refacerea trotuarelor, realizarea de spații verzi și realizarea de șanțuri pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale. Pentru toate acestea, s-a alocat suma de 1.095.000 lei. Proiectul „Reabilitarea infrastructurii de drumuri cartier Hepat” se finalizează, de asemenea, în acest an, pentru execuţia lucrărilor fiind alocaţi 1.825.900 lei. În urma lucrărilor de reabilitare a suprafeței carosabile, a trotuarelor și a căilor de acces din aceste cartiere, imaginea și condițiile de trafic se vor schimba radical, iar cetăţenii care domiciliază în aceste zone vor beneficia de condiţii net superioare. Ca în fiecare an, intervenţiile şi reparaţiile la străzile din municipiul nostru sunt tratate cu prioritate, motiv pentru care, din bugetul general al municipiului Aiud pentru 2015 au fost alocată acestui capitol suma totală de 2.100.000 lei.
Un alt capitol prioritar pentru noi este dezvoltarea publică. În acest sens, în anul 2015 întreprindem toate demersurile necesare pentru promovarea şi implementarea proiectului privind zona centrală protejată a Municipiului Aiud. Pentru acest an, am prevăzut suma de 200.000 lei, în scopul asigurării contribuției locale, pentru cofinanțarea proiectului. Avem certitudinea că se va obţine finanţarea europeană, mai ales că sunt obţinute toate avizele şi s-au parcurs cele mai importante etape ale demarării acestui proiect, iar investiţia se va implementa în deplină concordanţă cu viziunea noastră şi a proiectantului vis-a-vis de soluţiile arhitecturale care, odată puse în practică, vor reinventa imaginea Aiudului medieval, oferind totodată şi o combinaţie ideală între tradiţional şi modern, între atmosfera timpurilor trecute şi prezentul zilelor noastre. Ca o paranteză, precizez faptul că vis-a-vis de acest proiect s-au abordat toate aspectele legate de modul în care este gândit acest centru istoric, ca o combinaţie reuşită între ansamblurile arhitecturale de valoare istorică, zonele de promenadă, spaţiile verzi, zonele dotate cu mobilier urban specific, sectoarele destinate organizării de evenimente sau promovării turistice şi multe altele, toate încadrate armonios în filozofia zonei integrate.
Tot la capitolul Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică trebuie să menţionăm continuarea lucrărilor la proiectul „Locuinţe sociale strada Hotar” un proiect ambiţios, derulat etapizat de municipalitatea aiudeană încă din anul 2008.
Totodată, la același capitol, având în vedere numeroasele solicitări adresate nouă de către tineri, considerăm oportună începerea lucrărilor cuprinse în proiectul de reabilitare a Parcului Municipal Aiud. Pentru completarea dotărilor deja existente pentru parcul de fitness, am considerat că ar fi benefică realizarea terenului cu destinația Parc de skateboard, acesta fiind o parte a întregului proiect de reabilitare a parcului nostru. Ca primă etapă de implementare a acestui proiect, care este o investiție nouă pentru municipiul nostru, am alocat de la bugetul local suma de 100.000 lei.

– Ştim că una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă aiudenii este cea a lipsei locurilor de muncă. Ce s-a făcut în acest sens?

Mihai Horațiu Josan: Într-adevăr, aceasta este cea mai gravă situaţie cu care se confruntă aiudenii şi prioritatea noastră numărul unu este aceea a rezolvării ei, prin oferirea de facilităţi către investitori şi crearea unui cadru propice atragerii acestora. Suntem în discuţii avansate cu potenţiali investitori, care să creeze locuri de muncă în Aiud şi încercăm, atât cât ne stă în putinţă şi în limita competenţelor noastre legale, să-i motivăm să aleagă Aiudul pentru dezvoltarea afacerilor lor. Una dintre măsurile principale pe care le-am luat imediat în acest sens, repet, în condiţiile existenţei premiselor de mai sus, a fost includerea în bugetul general al municipiului Aiud a sumei de 100.000 lei, pentru actualizarea documentaţiilor tehnice aferente platformelor pentru dezvoltarea afacerilor în municipiul Aiud. Cele două zone propuse investitorilor identificaţi sunt Zona Herja și Zona Tudor Vladimirescu.
De asemenea, credem, cu tărie, că noua autostradă este un avantaj major de care vom beneficia, în această luptă acerbă de atragere a investitorilor. Finalizarea Autostrăzii Sebeş – Turda va însemna intrarea Aiudului într-o nouă eră, a deschiderii spre o dezvoltare durabilă, implicit spre recuperarea anilor pierduţi datorită lipsei interesului strategic pentru zona noastră.

Etichete: , , , ,

reclama