PRIVIND O NOUĂ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A AUTORIZAŢIILOR TAXI ÎN MUNICIPIUL AIUD, ÎNCEPÂND CU DATA DE 28.12.2016

În vederea respectării prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi, modificată şi completată, Primăria municipiului Aiud face următorul anunţ:

a) conform HCL Nr.161/26.08.2015, numărul maxim de autorizaţii taxi ce pot fi atribuite pe raza Municipiului Aiud este de 91, urmând să se atribuie autorizaţia cu nr. de ordine 072.
b) data limită până la care pot fi depuse cererile de înscriere pentru participare la această procedură este 27.02.2017.
c) solicitantul autorizaţiei taxi este: ”SOFICĂ FAM SRL-D”
d) pentru a obţine o autorizaţie taxi din partea autorităţii de autorizare în conformitate cu art.11 din Legea 38/2003 modificată şi completată, solicitantul trebuie să depună următoarele documente în copie:
– autorizaţia de transport emisă de primărie;
– certificatul de înmatriculare, şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing;
– certificatul de agreare valabil prin vizare anuală;
– buletin metrologic
– dovada fiscalizării aparatului de taxat;
– asigurarea persoanelor şi bagajelor;
– dovada apartenenţei la o asociaţie profesională;
– declaraţie pe proprie răspundere privind criteriile de departajare pentru autovehiculul respectiv;
e) data anunţării rezultatului atribuirii: 31.03.2017;
f) data la care va fi demarată procedura de eliberare a autorizaţiilor taxi: 31.03.2016.
g) Acordarea punctajelor se face pe baza îndeplinirii criteriilor de departajare, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordine descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor.
Criteriile de departajare vor fi:
a) vechimea autovehiculului de la data fabricaţiei;
b) clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro;
c) volumul portbagajului util şi echiparea cu instalaţie pentru aer condiţionat;
d) vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitatea de transport respectivă;
e) gradul de protecţie a pasagerului/pasagerilor, respectiv existenţa airbagurilor pentru pasagerul din fată/pasagerii din spate;
f) efortul investiţional al transportatorului autorizat, definit de modul de deţinere, în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, a autovehiculelor pe tipuri;
g) posibilitatea asigurării reale a prezenţei autovehiculului în activitate de minimum 8 ore pe zi lucrătoare;
h) dotări suplimentare ale autovehiculului, astfel cum sunt :
– dispozitiv GPS de monitorizare
– dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client;
– perete despărţitor între conducătorul auto şi clienţi;
– dispozitiv de plată prin intermediul cardului bancar.

Birou Comunicare şi Relaţii Publice

Etichete: , , ,

reclama