Anunț privind lansarea proiectului “Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru”

Anunț privind lansarea proiectului “Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru”, cod SMIS POCU/991/1/3/154855.
Proiectul ” Viitor pentru tinerii NEETs Regiunea Centru” – ID proiect 154855, implementat de MANAGEMENT & TRAINING SOLUCTIONS SRL in calitate de Lider si de NOA MANAGEMENT SOLUTIONS SRL si ASOCIATIA STEAUA SPERANTEI in calitate de Parteneri, pe parcursul a 18 luni, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014, Axa Prioritara: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri; Operatiunea: Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2; Schema de ajutor de stat: Schema de ajutor de minimis “VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” .

Obiective proiect:
Cresterea oportunitatilor profesionale unui numar de 375 tineri NEETs din Regiunea Centru prin asigurarea unui pachet integrat de masuri de servicii de mediere, formare profesionala, precum si dezvoltarea spiritului antreprenorial cu scopul de a contribui la cresterea calitatii vietii in regiunea vizata.
Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POCU “dezvoltarea resurselor umane”, datorita activitatilor ce vizeaza dezvoltarea competentelor profesionale a tinerilor NEETs, coroborate cu actiunile de mediere pe piata muncii pentru un grup tinta de minimum 375 persoane din regiunea Centru, respectiv:
 Persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare si care nu sunt ocupate pe piata muncii, care sunt inregistrate si profilate de catre SPO.
 Persoane cu varsta intre 16 si 29 de ani care nu urmeaza nici o forma de educatie sau formare si care nu sunt ocupate pe piata muncii ce nu sunt inregistrate si profilate de catre SPO. Aceste persoane vor fi directionate catre SPO in vederea inregistrarii si profilarii in conformitate cu normele legale in vigoare
Prin proiect se ofera oportunitati de dezvoltare profesionala unui numar de 375 persoane, crestere a gradului de ocupare pentru un numar de 165 persoane, precum si infiintare de noi afaceri inovative (finantarea a 12 structuri economice) actiuni care converg impreuna spre generarea pe termen scurt si lung de noi locuri de munca. Acest lucru va contribui la cresterea competitivitatii in regiunea Centru, la dezvoltarea sociala a comunitatii, si nu in ultimul rand la dezvoltarea inteligenta a unui mediu economic durabil, datorita asistentei si activitatilor de sprijin derulate in cadrul proiectului, prin intermediul parteneriatului.
DURATA DE IMPLEMENTARE: 18 luni.

Date de Contact:
MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS SRL: office@trainingmanagement.ro
Manager de proiect: Mancas Laura Elena
Telefon: 0768552066

Etichete: , , , , , , ,

reclama