AIUD: CONCURS PENTRU OCUPAREA A CINCI POSTURI VACANTE

Primăria Municipiului Aiud, judeţul Alba, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a cinci posturi vacante, funcţii contractuale de execuţie din cadrul Serviciului Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud:

Serviciul Poliţia Locală, Biroul Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Paza bunurilor
1) PAZNIC – 4 POSTURI
Condiții generale și specifice:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– aviz psihologic.
Condiții de desfășurare ale concursului:
– Proba scrisă: 15.10.2015, ora 9:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Serviciul Poliţia Locală, Biroul Ordinea și liniștea publică, Paza bunurilor, Protecție civilă, Situații de urgență, Compartiment Ordinea și liniștea publică – Evidența persoanelor
2) ȘOFER, TREAPTA PROFESIONALĂ I – 1 POST
Condiții generale și specifice:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– aviz psihologic;
– permis de conducere categoriile B, C și E.
Condiții de desfășurare ale concursului:
– Proba scrisă: 15.10.2015, ora 9:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– Proba practică: 15.10.2015, ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Aiud;
– Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 06.10.2015, ora 16:00 la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.
Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare ale concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, Control Intern din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, camera 22 și la nr. telefon 0258 861 310.
Birou Comunicare şi Relaţii Publice

reclama